First Sailing Education Logo

Home

Kurser
- Grundkurs i Segling - Seglarint. 1
- Fortsättningskurs i Segling - SI 2
- Avancerad seglarkurs - SI 3
- Intensivkurs i segling o. navigation
- Kustskeppare
- Förarintyg (”Körkort”) för fritidsbåt

Skräddarsydda kurser

Kurstider och Priser

Mer om oss

Samarbetspartners
Referenser
Kontakta oss
Anmälan

 

 

 

 

Seglarintyg I

Grundkurs i segling för nybörjare

Den här nybörjarkursen vänder sig till dig som inte har seglat tidigare eller seglat lite eller varit medföljande gast och som vill lära sig grunderna i segling.

Förutsättningar

- Inga seglarförkunskaper krävs.
- Kursdeltagaren förväntas kunna simma minst 200 meter.

Mål

- Innehavaren av Seglarintyg I förväntas att självständigt kunna hantera en mindre segelbåt inomskärs i gott väder.
- Vi följer NFBs (Nämnden för båtlivsutbildning) kunskapsfordringar, all utbildning leder till intyg om så önskas. Kostnad för intyg tillkommer
- Intyget dokumenteras genom att sigill och anteckning införs i NFBs intygsbok av provförrättare. Utfärdade intyg redovisas för NFB som registrerar intygsinnehavet.

Kurslängd

2 x 2 dagar eller 4 dagar.
För aktuella tider se "Kurstider och priser"

Seglarintyg I (enl. NFB)

Detta intyg kan tilldelas den som på ett tillfredsställande sätt genomgått en kurs som minst omfattar nedanstående moment:
- Segelbåtens delar och viktigaste utrustning, dess funktioner m.m
- Grunderna i seglingsteori, bukens funktion.
- Hissa, ta ned, reva och beslå segel.
- Hitta vindögat.
- Lova och falla.
- Slag och gippar.
- Styra och skota på kryss, halvvind, slör och läns.
- Tilläggning vid svajboj för segel.
- Tilläggning vid brygga.
- Väjningsregler, teori och praktik.
- De vanligaste knoparna (dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part, stoppknop, pålstek, skotstek, råbandsknop) och deras användning.
- 'Man-över-bord' i teori och praktik, att få båten stillaliggande vid den nödställde.
- Förstå och tyda en väderprognos och omsätta denna kunskap för säker färd i skärgård och kustnära farvatten.

Det förutsätts att kursdeltagarna kan simma minst 200 meter.

 

FSE bedriver seglarskola och håller seglarkurser med hemmahamn Saltsjöbaden, där vi drar nytta av
Stockholms vackra skärgård och den utmanande navigering som erbjuds där.
First Sailing Education, Fabrikörvägen 14, 131 52 Nacka Strand, Tel: 08- 466 9411
Mobil: 070- 216 4667, Org.nr: 556629-2636, Bankgiro 5454-7815, e-post: info@first-sailingeducation.se